Ga naar de inhoud

Ik drink water uit de rivier, jij ook? Volgens Li An Phoa kan dit in de toekomst.

Het water uit de Rivier drinken. De wens van Li An Phoa.

Drinkbaar rivierwater, de grote wens van Li An Phoa. Met haar project ‘Drinkable Rivers’ vraagt ze aandacht om de kwaliteit van ons rivierwater.

Vanaf haar jeugd heeft ze altijd een groot interesse gehad in de natuur. Zo iets simpels als mos wekt bij haar al interesse. Het hoeft niet altijd spectaculair te zijn wat je ziet. Gewoon de natuur om je heen daar gaat het om.


Uit de rivier drinken.


Wildernis eens in het echt zien. Dat willen veel mensen. Voor Li An Phoa was dit op jonge leeftijd een kanotocht in het Canadese Noordpoolgebied. Daar heeft ze water gedronken uit de rivier. 

Net zo als veel mensen wilde ze wel eens terug naar Canada. Omdat het zo mooi was.

Drie jaar laten besloot ze dan nog eens terug te gaan. Het was niet meer het wilde, ruige mooie natuurgebied. Wat ze zag was dat het water vervuild was door de opkomende industrie.

Dit was het begin van ‘Drinkable Rivers’. Haar grote droom dat alle rivieren weer drinkbaar worden.


Op de foto zie je Li An Phoa tijdens de wandeling in Roerond.

Beschrijving foto:

Op de foto zie je Li An Phoa tijdens de wandeling in Roermond juni 2018. Ik heb samen met mijn collega Daphne Clerx voor RTV Roermond een televisie item gemaakt toen Li An Phoa een wandeling lang de maas deed. Helaas is Daphne op veels te jonge leeftijd overleden.


Wereldwijde aandacht.

Nu vraagt Li An Phoa wereldwijd aandacht voor het belang van gezonde rivieren.

Ze doet dit door onder andere te wandelen langs rivieren. Zo heb ik haar ook ontmoet in juli 2018 voor opnames van RTV Roermond. Ze maakte en wandeling langs de Maas.

De ontmoeting was buitengewoon fantastisch. Wat een passie straalt die vrouw uit. En als ze eenmaal over de Maas en haar missie begint te praten dan is ze bijna niet te stoppen. Ze gaat er dan ook helemaal voor. Daar kun je toch alleen maar respect voor hebben, toch.


Bij de les blijven.

Bij deze ontmoeting waren ook leerlingen aanwezig van de Synergieschool uit Roermond. Samen met de kinderen ging ze het water van de Maas testen en bekijken welk leven er in zit. En dit werd gedaan onder het toeziend oog van ecoloog Jeroen van Mil, werkzaam voor Waterschap Limburg.

Het eigenlijke doel van die dag was om aandacht te vragen over het “Spring College”. In het leven geroepen door Li An Phoa en Sarah Denie. 


Wat doet het Spring College?

Bij het Spring College denken we aan het zogenaamde transformatief leren.

Dit is leren op een ander niveau. Hierbij ga je anders naar de situatie kijken. Dat is transformatief leren in een notendop.En wat het rivierwater betreft, het Spring College geeft lessen die vooral in de open lucht worden gehouden. Op die manier geven ze de deelnemer de kans om zijn begrip van levende systemen te verdiepen en een beter gevoel van verbondenheid met de wereld te krijgen.

En van het Spring College even naar de kwaliteit van ons water in Nederland.


Beheer waterkwaliteit.

Het is taak van de overheid het water langs de kust en op grote meren, rivieren en kanalen. De waterschappen doen dit voor de regionale wateren. En de provincie volgt de kwaliteit van het grondwater.

De hoeveelheid schadelijke stoffen in het water.

Wat gecontroleerd word door de overheid is de hoeveelheid schadelijke stoffen in het water. Dit heet ook wel de chemische kwaliteit. Hiervoor zijn er Europese normen. Wil je hier meer van weten. Kijk dan eens naar de richtlijn Prioritaire stoffen. Een ander document hierover is de Grondwaterrichtlijn. Beide officiële documenten zijn van de Europese Unie.


De watertemperatuur en de hoeveelheid voedingstoffen, planten en dieren.

En nu de ecologische kwaliteit. Hier zijn de eisen verschillend. Dit heeft te maken met het watertype. Dit zijn sloot, meer, rivier en kustwater. De normen voor deze staan in de 
Regeling monitoring kaderrichtlijn water

Waterplanten, vissen en andere dieren laten zien of de kwaliteit van het water in orde is. Sommige planten hebben bijvoorbeeld heel schoon water nodig om te kunnen overleven.


De kwaliteit en beoordeling van zwemwater.

De overheid controleert in de zomer de zwemwaterlocaties. Er word gekeken naar bacteriën in het water die voorkomen in uitwerpselen van mensen en dieren. Daarnaast kijkt de overheid ook naar de aanwezigheid van teerachtige materialen, glas, plastic, rubber en ander afval. En wat we vaak ook horen waar ook naar gekeken word, is blauwalgen in het water.

Wil je er meer van weten, lees dan eens het document.
Ons water in Nederland.


En van de taken van de overheid en provincie terug naar
Li An Phoa en Drinkable Rivers.

Zelf als burger meewerken aan drinkbare rivieren.

Wil je dat het water schoner wordt dan moet je dit controleren. Nu zou je zeggen, daar hebben we de overheid toch voor. Dat klopt wel. Aan de ene kant is het ook goed dat burgers zelf zien hoe de kwaliteit ervoor staat.

Dit doet Drinkable Rivers door mensen erbij te betrekken die door middel van burgerwetenschap de waterkwaliteit te laten monitoren. 

‘Het monitoren van onze rivieren helpt ons ook om de vooruitgang naar drinkbare rivieren te volgen. Beleving, liefde, zorg. Dat is waar we in geloven’, zegt Li An Phoa.

Drinkable Rivers werkt met hubs, oftewel knooppunten over de hele wereld.

‘Deze hubs dienen als activerings- en distributiepunten van Drinkable Rivers. Ze hebben allemaal dezelfde meet toolkit en communicatiematerialen ontvangen. De hubs zullen ons helpen hun netwerken te activeren en de kit te delen met hun gemeenschap’, volgens Drinkable Rivers.

Wil je vrijwilligerswerk doen of aan dit project meewerken als organisatie. Meld je dan aan op de website van
Drinkable Rivers.


Wat wordt er van mij als hub verwacht?

Hubs mobiliseren en instrueren mensen om riviermetingen te doen. Je koopt of ontvangt (heeft gekocht of ontvangen) de Drinkable Rivers onderzoekskit (met een waarde van 200 euro per stuk).
Je mobiliseert mensen in uw netwerk om het onderzoek te doen en de gegevens met ons te delen. Met de reguliere kit die we hebben voorgesteld, kun je tot 50 metingen doen.

Als je achteraf geen manieren hebt om mensen te activeren, dan werk je samen met anderen, of u kunt de kit delen met een nabijgelegen andere potentiële hub (die u kent, in dit geval gelieve ons te informeren). Of we stellen het op prijs dat je het naar ons opstuurt.

Verder en dat is ook handig om te zien vind je er een overzicht van de verzamelde data. Er staan punten op de kaart waar je op kunt klikken. Deze punten zijn de plaatsen van de hubs en via de data kun je allerlei gegevens bekijken over de waterkwaliteit.


Nog niet zo lang geleden, waren de meeste van onze rivieren drinkbaar.
Nu, bijna geen.

Als we weer drinkbare rivieren hebben, betekent dit dat het stroomgebied gezond en in evenwicht is. Met al het natuurlijke leven er in. Alle handelingen die we doen dragen er aan bij. 

We geloven dat drinkbare rivieren gebruikt kunnen worden als een leidend kompas voor samenlevingen, als vervanging van onze huidige focus op economische groei.

Om dit te bereiken mobiliseert Drinkable Rivers mensen in stroomgebieden om voor hun rivieren te zorgen. We gaan de dialoog aan met overheidsfunctionarissen, geven voorlichting aan kinderen en doen onderzoek met burgers.

Wij stellen voor om drinkbare rivieren te gebruiken als leidraad voor onze samenlevingen, als vervanging van economische groei. Drinkbare rivieren als een oud en nieuw kompas, geleid door de volgende, eenvoudige vraag: “Draagt dit gedrag, deze maatregel, of deze innovatie bij aan drinkbare rivieren?”

Rivieren zijn van levensbelang voor al het leven op aarde, rivieren zijn onze levensaders. We kunnen niet leven zonder water, we zijn water. Alle levende wezens maken deel uit van een waterscheiding, dus hebben we allemaal baat bij drinkbare rivieren.

Li An Phoa Drinkable Rivers.


In de video zie je Li An Phoa in Roermond. Dit item is gemaakt voor ML5 Roermond.

Hieronder de uitgeschreven tekst van de video:

voice over:

Li An Phoa maakt zich sterk voor de verbetering van de waterkwaliteit van de rivieren, zodanig dat het water weer drinkbaar word. Om aandacht te vragen voor haar missie, gaat ze wandelen langs de maas. Ze is in Frankrijk gestart, en op 27 juni kwam ze in Roermond, waar ze samen met onder andere het Waterschap en basisschool leerlingen, van de Synergieschool en ecoloog Jeroen van Mil, de waterkwaliteit van de Roer testen.

Vraag aan Li An Phoa. Oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College.Waar komt de passie voor drinkbaar rivierwater vandaan?

Li An Phoa;

In Canada heb ik een hele rivier, een maand lang met de kano afgevaren. En deze rivier was drinkbaar. Ik heb mij nog nooit bedacht dat mijn rivier de maas, drinkbaar kon zijn. Dus dat was mijn eerste gedachte, vervolgens was die rivier toen ik drie jaar later terugkwam in Canada,

niet meer drinkbaar. En toen dacht ik hoe kan dat nou, dat het nu niet meer drinkbaar is terwijl het miljoenen jaren welk drinkbaar was.

En toen zag ik dat kwam door de bosbouw en de mijnbouw, en ook de grote megadam voor hydro energie. Door de ontwikkelingen die daar plaatsvinden kwam er ook kwik in het water, en dat maakt het dat het water niet meer drinkbaar was.

En toen zag ik, het is logisch dat we water kunnen drinken uit de rivieren, dat ervoer ik de eerste keer en ik besefte dat dit niet altijd, zo kan blijven, als we er niet ook zorg voor dragen. En dat maakte dat ik dacht.
Wat maakt nou dat wij die keuzes maken om deze ontwikkelingen te maken?
En toen was het zo dat komt door ons economisch systeem, ons geldsysteem, dat we denken dat hebben we allemaal nodig.En toen dacht ik als we nou een ander systeem zouden hebben die ook, de basiswaarde, en daar zie ik waterkwaliteit als een van de belangrijkste, voor iedereen. Als we dat weer naar boven kunnen halen.

En dan dacht ik van, dan ga ik wandelen, want dat vind ik zelf leuk, daar gaat mijn hart van zingen en dan kan ik andere mensen uitnodigen, om mee te wandelen. En dan kan ik mensen laten ervaren, wat die waterkwaliteit ons laat zien. Het is eigenlijk een spiegel van hoe wij leven.

Ik vraag aan lokale mensen waar ik ook logeer wat betekend het water voor jouw? En wat is de waterkwaliteit? Daarbij kijken we wat de kwaliteit is en doen we wateronderzoek, samen met de burgers, een burgeronderzoek. En dan stel ik dus voor dat drinkbare rivieren indicatoren kunnen zijn, voor gezond leven.

Remy Sleijpen, vice voorzitter Waterschap Limburg

De kinderen worden toegesproken.
Beste kinderen, Goeiemorgen. De kinderen zeggen ook goeiemorgen.

Li An Phoa; oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College.

Li An Phoa vraagt hoe lang de kinderen gelopen hebben. De kinderen zeggen dat ze een paar minuutjes gelopen hebben. Ik ben heel blij dat jullie er vanmorgen zijn, en ik ben ook blij dat jij er ook bent.

Remy Sleijpen, vice voorzitter Waterschap Limburg

Mijn naam is Remy Sleijpen en ik ben vice voorzitter van het Waterschap.
Nou is de vraag, wat is een waterschap en wat heeft het met deze rivier te maken?

Li An Phoa: oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College.

Weet iemand het toevallig, wat een waterschap is?
Leerling zegt, iets met water. Remy en Li An Phoa geven antwoord: Iets met water, heel goed. Vissen, dieren en insecten. Dat zeggen de kinderen.

Remy Sleijpen: vice voorzitter Waterschap Limburg

Nu heb je wel meer organisaties die iets met water doen, want elke morgen doen jullie de kraan open en daar komt water uit, en dan was je je handen en dan kun je drinken, maar dat is niet het Waterschap. Kind zegt, dat is het WML. Goed zo zegt Remy.

Li An Phoa: oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College.

Ik heb nu meer dan 750 kilometer gelopen, en straks ga ik 1000 kilometer lopen. En alles met deze rugtas. En elke dag ontmoet ik kinderen op al die plekken. En dan doen we watertesten, en straks doe ik er eentje met jullie.

Wat zien we nu

Kinderen moesten tot 30 tellen totdat Li An Phoa het potje uit het water haalt.

Li An Phoa: oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College.

Er is er eentje die groen kleurt. Zie je dat? Een kind zei dat het getal 20 was.
Li An Phoa: Dus de temperatuur is 20 graden. 

Li An Phoa: oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College.

In België heb ik van Ben Ahin naar Huy heb ik vijf kilometer, met een zwemvereniging gezwommen die sinds 1930 bestaat.

En dan ben je eerst in een soort natuurreservaat aan het zwemmen, en vervolgens zie je allerlei fabrieken.  Ik zag een suikerfabriek, een bio-ethanolfabriek. En in de plaats Huy zie je eerst een mooie, kathedraal en zo, en op de achtergrond zie je de kerncentrale. Het is een hele diversiteit die de buren van de Maas zijn. En voor Luik en ook daarna zie je onwijs veel fabrieken, die allemaal ook lozen in de maas.

En die grotere steden die ook lozen in de maas waar je ook kan zien, wat de vervuiling is van de burgers. Dus het is niet alleen maar de landbouw en de industrie, 

het is dan ook onze vervuiling. En het is een zichtbare vervuiling. Je ziet heel veel aluminium en plastic en zwerfafval, dat zie je aan de kant en dat allemaal vast zit in de bomen.

Maar het gaat ook om de onzichtbare vervuiling wat we niet kunnen zien. Denk aan de medicijnen die we door plas en poep in het water brengen. Denk ook aan nano deeltjes van al dat plastic, de pesticide in het water, en dat is allemaal veel minder makkelijk te zien.

Li An Phoa met de kinderen.

‘Ik zet hier de datum op, 

en dan schrijven we het getal van de troebelheid op, en dat was 20, en dan kunnen we nog hier de temperatuur opschrijven. Dan hou jij het bakje even vast, en deze drie keer kan omspoelen. Dopje kan gespoeld worden. Dan gaan we kijken hoeveel zuurstof er in het water zit’.

Dit zijn geen medicijnen. 

Dit is een stofje dat je erin doet. Dan krijgt het water een kleur, en daarmee zien we, je houd het buisje goed recht. Het is nu belangrijk dat het buisje vol water blijft. nu rustig dicht draaien zodat er geen lucht bij komt. flesje word dichtgedraaid. Li An Phoa zegt, als hij goed dicht is ga je het schudden. En dan doen we hier ook iets erin waarna het een kleurtje wordt. Hij is gebroken dus een beetje voorzichtig. 

Li An Phoa; oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College.

Ik heb niet dat ik een traditie volg. Maar ik voel, of beter waar ik in geloof, is de energie en het enthousiasme wat we kunnen hebben, het leven zelf. En in dat leven zowel het goddelijke als het magische, wat we allemaal niet kunnen verklaren, en ook het logische. Want ik hou van de wetenschap en de inheemse wijsheden. En ik hou van de diepere overtuigingen. 

Waar ik vooral van hou is om dat alles samen te brengen. En het is voor mij belangrijk dat we ons hoofd en hart op één lijn kunnen zetten. En daar hoop ik ook echt dat we professionals die we dan tegenkomen, waar ik ook mee spreek, dat die afstand wat ze als persoon doen, dat je dat in het professionele leven ook zo kan doen.
Daarom verzamel ik ook de levenslijn dat mensen zelf gaan voelen, ” Oh ja, ik kan ook bijdragen richting drinkbare rivieren”. En mijn eerste stap is: En dan mogen ze zelf invullen.

Daphne (verslaggever) zegt: 

Dat kan op de website. 

Li An Phoa; oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College.

‘ Ja dat kun je vinden op de website’. Einde interview.

Wat zien we nu

Is het zo, zo of zo zegt Li An Phoa tegen de kinderen met het testkaartje. Middelste zegt een van de kinderen. Dit is het getal 4. Li An Phoa vraagt of een van de kinderen dit opschrijft. Kinderen vinden het leuk dat ze dit gedaan hebben. Kind vraagt. Hoe moet ik het schrijven? Li An Phoa zegt 4 ppm.

Sfeerbeelden kinderen die aan de waterkant bezig zijn.

Uitleg PPM.

Dit is Parts Per Miljon. Of in het Nederlands. Deeltjes per Miljoen. Dit staat voor een duizendste gram per liter.

Beelden met sfeermuziek. Je zie kinderen het water onderzoeken naar diertjes.

Li An Phoa begeleid de kinderen en geeft hier en daar uitleg. Samen met ecoloog Jeroen van Mil de resultaten bekijken. Jeroen vind het leuk dat er ook een visje in zit. Hij ziet ook een bijzonder diertje wat niet op het kaartje staat. Hij ziet ook een bijzonder diertje wat niet op het kaartje staat.

Jeroen van Mil; ecoloog Waterschap Limburg

Jeroen stelt de vraag. Weet je hoe die heet? Nee, zeg een kind. 

Jeroen zegt dat het een rivierbodemwans is. Die zit altijd op de bodem. Dan helpt hij een handje mee met het zoeken naar kleine diertjes. Li An Phoa zegt tegen Jeroen dat je er eentje kan pakken. 

Jongen houd een bak vast met een kreeft erin.

Li An Phoa: oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College.

Denk je dat mensen dit vroeger ook aten?
De jongen zegt, ‘Ik denk het wel’.
Li An Phoa: Ik ben benieuwd wat deze eet. Als deze de andere diertjes hierin eet dan heeft hij wel geluk.
Dat eet hij alles op, zegt de jongen.
Li An Phoa: Was het nou moeilijk om deze te vinden?
De jongen zegt, anderen hebben deze gevangen,

Li An Phoa: Met een schepnetje gevangen? Ja, zij de jongen.

En ze bleven kijken naar de gevangen kreeft.

Li An Phoa: oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College. 

Li An Phoa: Ik doe altijd een suggestie. Als je het water voor gebruik bedankt, dat is al gelijk een heel verschil. 

Daphne, de verslaggever zegt, dit heb je voor vandaag ook gedaan. 

Li An Phoa zegt, ‘dit heb ik nu ook gedaan’. Daardoor veranderd onze relatie van een praktische, daar hebben we meer gewoonten van. Wassen of doorspoelen. Maar je moet ook even voelen van ,’Oh ja, water is ook leven’. ‘Ik ben water. En al het leven is in principe in eerste instantie water’.

Als je dat als basis doet dan gaan andere keuzes vanzelf komen, dat je voelt van, ‘ik kan beter in die logica mee gaan, want als ik er tegen in ga dan verzwakken we, de capaciteit van het leven wellicht. En dat is wat is wil. 

Ik wil dat we meedoen in dat levend systeem dat wij mensen ontdekken, welke rol hebben wij hier in dit. En ik denk dat dankbaarheid. En dat erkennen van die schoonheid dat dit een van onze taken zijn, en dat andere is zorg dragen.

Einde interview.

Sfeerbeelden met muziek. Li An Phoa die langs de maas in Roermond loopt.

Einde:

Dit item is opgenomen  op 27 juni 2018 voor de lokale omroep van Roermond ML5.

Bron: Li An Phoa Drinkable Rivers
www.helpdeskwater.nl


Foto van Daphne Clerx. Oud collega van mijn tijd bij RTV Roermond.

IN MEMORIAM DAPHNE CLERX

De wandeling van Li An Phoa heb ik samen met mijn collega Daphne gemaakt op 27 juni 2018. Dit in opdracht van ML5 de lokale omroep van Roermond.

Toen ik bij de omroep kwam in 2013 werd ik ingehuurd om dagelijks items te maken. Het eerste item wat ik maakte was samen met Daphne.

Als ik me nog goed herinner was het bij het Bisschoppelijk College Broekhin in Roermond. Leerlingen hadden daar de opdracht iets te doen over het verhaal van Anne Frank en de oorlog.

Ze kon het gewoon niet laten. Altijd dolle pret met haar. Niet alleen ik maar velen in Roermond, en niet alleen de collega’s van de omroep kunnen haar niet vergeten. Naast dat ze als vrijwilliger bij de omroep werkte was ze ook werkzaam bij het Toon Hermans Huis Roermond, een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden.

Met Daphne was het altijd plezierig om mee te werken. Ondanks dat ze de nodige lichamelijke beperkingen had stond ze positief in het leven. Altijd met goeie zin op pad met haar fotocamera.

Veel lol hebben we met elkaar gehad.

Een foto van mij en Daphne. Een leuk geintje van haar met die achtergrond foto.

Duiken was haar grootste hobby. Samen met haar man hebben ze in het binnen en buitenland de pracht bewonderd van de wereld onder water.

Helaas in Daphne in september 2020 overleden tijdens het duiken in Zeeland.

Met dit artikel blijft Daphne voor altijd in mijn herinnering. En zeer zeker ook bij de mensen die haar gekend hebben.


Steun Go4animals

Vond je dit artikel de moeite waard? Laat dit blijken door een kleine vrijwillige bijdrage. Alvast bedankt hiervoor.

Bedrag


Als je dit bericht de moeite waard vind om te delen dan kan het dit met de onderstaande links.

Facebook

Twitter

Linkedin


TERUG NAAR DE ONDERWERPEN IN NATUUR EN WETENSCHAP

Gepubliceerd inNATUUR EN WETENSCHAP

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *