Ga naar de inhoud

Privacy Beleid


Contactgegevens

Fred Simons
Donkesven 38
5932 SE Tegelen
Tel: (316) 51524324
email: fred@go4animals.nl


Persoonsgegevens die verwerkt worden.

Go4animals verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor en achternaam
Adresgegevens
Telefoongegevens
Email adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Go4animals heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fred@go4animals dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
Het afhandelen van uw betaling.
Verzenden van nieuwsbrief.
U indien nodig te kunnen bellen voor dienstverlening of andere noodzaak.


Geautomatiseerde besluitvorming

Go4animals neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Go4animals.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Go4animals.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden.

Go4animals.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Go4animals.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden geen cookies geplaatst door derden. Zoals Facebook en anderen. U zult ook geen advertenties door derden tegenkomen op de site.


Interactiviteit op de website

Op de website bestaat de mogelijkheid om reacties te geven op de verschillende onderwerpen. Go4animals is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Wel doet Go4animals deze controleren. Dit wil zeggen dat de reactie niet meteen gepubliceerd word. Dit gebeurt pas na controle. Go4animals heeft altijd het recht reacties en onderwerpen van discussies te doen verwijderen als deze van derden komen. Redenen waarom go4animals reacties en andere vormen van discussie kunnen zijn:
Alles wat te maken heeft met racisme, xenofobie (dit is kort gezegd een afkeer van alles wat vreemd is.
Hacken of poging tot hacken.
Schending van intellectuelle of andere eigendommen.
Publiceren van alle soorten van pornografie.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Go4animals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fred@go4animals.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Go4animals.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via fred@go4animals

Heeft u nog vragen dan kunt u het contactformulier invullen. Ook kunt u bellen op
telefoonnummer (316) 51524324.
Of rechtstreeks via email fred@go4animals.nl