Ga naar de inhoud

Wat eten we in de toekomst?

De schijf van vijf die kennen we. Maar heb je ook wel eens gehoord van de schijf van 2050?

Deze is ingevoerd door EAT Lancet. 


Wat is EAT Lancet?

EAT is een wereldwijde stichting zonder winstoogmerk. Opgericht door de Stordalen Foundation,
Stockholm Resilidence Centre en Wellcome.

Heel simpel beredeneerd is het een platform dat voedsel, gezondheid en duurzaamheid verbindt in wetenschap, bedrijfsleven en politiek.

In deze organisatie zitten 32 experts van over de hele wereld die drie keer per jaar bij elkaar komen.

Elke experts heeft zijn eigen kennis en kunde. Zo varieert het van voeding, mens en dier geneeskunde, economie, politiek. Daarnaast ook landbouw, milieu en klimaatwetenschappen.

Met elkaar delen ze kennis uit en zetten ideeën en strategische plannen op papier. En onlangs publiceerden ze het plan van de Schijf van 2050.


De schijf van 2050

Allereerst moet ik zeggen dat het rapport ook al is het de samenvatting die EAT gepubliceerd heeft erg lang is. Dus veel tabellen en afkortingen. Deze heb ik in dit artikel weggelaten.

Dus heb ik het nog meer ingekort om het makkelijk en leesbaar te houden.

Deze schijf van 2050 bestaat hoofdzakelijk uit het voedsel wat we nu ook eten. Dus geen sprinkhanen en andere insecten. 

De doelstelling is dat we alle mensen gezond en lekker kunnen eten zonder de aarde uit te buiten.

Zo heeft de schijf van 2050 twee doelen en vijf strategieën.


Wat zijn de twee doelen?

Doel één. Gezonde voeding en een afwisselend dieet.

In de hoofdlijnen zijn dit.

Volle granen.
Knollen of zetmeelhoudende groenten. Denk aan aardappels en cassave. Cassave is een eetbare wortelknol.
Alle groenten, vruchten en zuivelproducten.

En dan naar de eiwitbronnen.
Rund, lam en varkensvlees. Kip en ander gevogelte. En niet te vergeten de eieren.

Daarnaast komen er de verzadigde en onverzadigde vetten. En niet te vergeten, suiker. 

Verder is dit dieet gebaseerd uit grotendeels plantaardig voedsel en gaat uit van gemiddeld 2500 calorieën per dag.

Uiteraard laat dit dieet rundervlees, gevogelte en vis toe. Dit zijn dan de eiwitten. Echter, komen deze grotendeels uit plantaardig voedsel zoals peulvruchten en noten. 

En als je het even pietje precies wilt weten dan moet een bord voor de helft gevuld zijn met groenten en fruit. En een derde uit volkoren granen.

Op deze manier is het dit dieet geschikt voor alle mensen waar ze ook maar wonen op de wereld.

Dit wil niet zeggen dat de wereldbevolking overal hetzelfde moet eten. Ook is het geen exact dieet. In plaat daarvan is het een dieet wat op de werkelijkheid en ervaring gebaseerd is. Overal in de wereld eten de mensen anders. Dit dieet oftewel de schijf van 2050 kan lokaal aangepast worden.

Uiteraard geld voor bovenstaande dat in juiste hoeveelheden word gegeten. Die ga ik hier niet noemen. Mocht je het toch weten. 

Mocht je dit rapport lezen kijk dan op:
Rapport Schijf van 2050

Voor een gezond dieet kun je kijken op de tabel van puurgezond.nl of naar de schijf van vijf van het voedingscentrum.

Kunnen we overal ter wereld hetzelfde eten?

In sommige landen zijn bevolkingsgroepen afhankelijk van voedsel wat seizoensgebonden is. Het vee wat er dan is, dient dan als bron van eiwitten.
Een dagelijks vast dieet voor het hele jaar is dus niet mogelijk. En uiteraard is er bij veel bevolkingsgroepen ondervoeding.
Gezien dit feit moet de rol van dierlijke voedingsmiddelen in de voeding van de mensen opnieuw bekeken worden. 


Wat is doel twee?

Duurzame voedselproductie.

De voedselproductie is afhankelijk van het klimaat.

Niet overal op de wereld is het klimaat hetzelfde. Dus is het ook niet mogelijk om overal ter wereld op dezelfde manier aan duurzame voedselproductie te komen. Er zijn dus een aantal zaken waar je op moet letten. Denk bijvoorbeeld aan hoe schadelijk voedselproductie voor het milieu kan zijn.

De globale aardverwarming speelt in deze dan ook een grote rol.
Uitspraken in deze om de aardverwarming tegen te gaan staat omschreven in de zogenaamde Overeenkomst van Parijs. Hierin staat beschreven dat het noodzakelijk is dat de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius blijft. 
Een ander punt is de vervuiling van de aarde. Denk aan CO2 gassen.

Het bereiken van de schijf van 2050.

Wat we tot nu toe gelezen hebben over het dieet en de schijf van 2050 is in theorie mogelijk. En weet je wat nu de grootste uitdaging is? Dit in de praktijk mogelijk maken.

Er zijn drie punten volgens de commissie van EAT die de aandacht verdienen. En inzicht in de milieueffecten van deze uitvoerbare maatregelen.

De aandachtspunten op een rijtje.

Een wereldwijde verschuiving naar gezonde voeding.
De voedselproductie moet verbeterd worden.
Minder verlies van voedsel en voedselverspilling.
Dit zijn dan de vastgestelde regels om te komen naar een gezonde voeding en duurzame voedselproductie.

De haalbaarheid van deze regels is afhankelijk de verdere ontwikkeling van de voedselsystemen in de toekomst. Verder is de groei van de wereldbevolking een belangrijk punt. Dit dieet is gebaseerd op een geschatte bevolking van ongeveer 10 miljard mensen in 2050.
Bij een grotere groei van de bevolking of beter gezegd een kleine toename van de consumptie komt dit plan in gevaar. Te denken hierbij is bijvoorbeeld de toename van het eten van rood vlees of zuivelproducten.

Dus om dit plan haalbaar te maken zal er een verandering komen in onze eetpatronen. Minder vlees en meer plantaardige voeding is daarbij het belangrijkste punt.

Voedselverlies en afval moet veel minder dan nu het geval is. En de voedselproductie moet verbeterd worden. Uiteraard is er rekening gehouden met het feit dat dit niet tegelijkertijd kan.

Bij de voedselproductie is het belangrijk dat er gekeken wordt naar een gezond en milieuvriendelijk evenwicht in de toepassing van stikstof en fosfor. Er zijn gebieden in de wereld, dus in de landbouw met name, waar te veel meststoffen gebruikt worden en gebieden waar dit te weinig gebeurt. 

Daarnaast is het van uiterst belang om te kijken naar het waterbeheer en moeten we zorgen voor biodiversiteit in de natuur. 

Wat is biodiversiteit?
Met biodiversiteit bedoelen we heel kort gezegd afwisseling in de natuur. Dus plaats voor verschillende soorten dieren en planten in een bepaald gebied. Zo is er een levende natuur. 


Op de foto zie je mij met een leeg bord. En maar nadenken wat we eten in het jaar 2050.

Beschrijving Foto.
Daar zit ik dan. Aan tafel met een leeg bord. En maar nadenken over het jaar 2050. En wat we dan allemaal eten.


Vijf strategieën voor de grote verandering naar het andere ‘eten’.

De gegevens van het onderzoek die EAT Lancet nu heeft zijn voldoende om nu al actie te kunnen ondernemen. Uitstel van actie vergroot alleen maar de kans op ernstige, zelfs rampzalige gevolgen. 
Wel moet gezegd worden dat de mensheid nog nooit eerder radicale veranderingen heeft gemaakt in het voedselsysteem.


Strategie nummer één.

Streven naar internationale en nationale betrokkenheid bij een verschuiving naar gezonde voeding.

De door de Commissie van EAT vastgestelde wetenschappelijke doelstellingen bieden een leidraad voor de noodzakelijke verschuiving van ons eetpatroon.

Er wordt aanbevolen de consumptie van plantaardige voedingsmiddelen te verhogen. En die van dierlijke afkomst te verlagen.

Om dit te bereiken is een gezamenlijke inzet nodig van veel partijen. Zo moet gezond voedsel toegankelijk en betaalbaar zijn. Dit kan op vele manieren. Verder is het van belang dat er op dit gebied goede voorlichting komt. Daarnaast is het noodzakelijk om te investeren in marketing en onderwijs.


Strategie twee.

De prioriteiten van de huidige landbouw zal moeten veranderen van de productie van grote hoeveelheid voedsel naar de productie van gezond voedsel.

Het doel van de landbouw en visserij is niet alleen voldoende calorieën produceren om een groeiende wereldbevolking te voeden. 

Voedingsmiddelen produceren die de menselijke gezondheid voeden en duurzaamheid van het milieu ondersteunen. Dit is dan prioriteit nummer een. Met daarbij het streven naar een goede biodiversiteit in landbouwgronden en natuur. 

Het streven is naar een groter volume van enkele gewassen. 

Op dit moment is een groot deel van de teelt van gewassen voor diervoer bestemt. Dit zal flink verminderd worden. Het is dan wel zo dat dit lokaal geregeld gaat worden.


Strategie drie.

Duurzame intensivering van de voedselproductie om de productie van hoge kwaliteit te verhogen.

In tegenstelling tot de huidige manier van het produceren van voedsel zal er meer gekeken gaan worden naar duurzaamheid en er zal meer investeringen komen in verschillende vernieuwende technieken.

Daarnaast zullen er verbeteringen nodig zijn als het gaat om het gebruik van meststoffen en water. Denk hierbij aan hergebruik van meststoffen.


Strategie vier.

Een sterk en gecoördineerd bestuur van land en oceanen.

Alle mensen op de wereld worden gevoed op bestaande landbouwgrond. Er zal dus geen landbouwland uitgebreid worden. Hierdoor krijg je natuurlijke ecosystemen en soortenrijke bossen. Deze zullen dan goed beheerd worden.

Daarnaast is er de behoefte aan een beter beheer van oceanen. Dit om ervoor te zorgen dat de visserij geen negatief effect heeft op visbestanden en ecosystemen.


Strategie vijf.

Voedselverlies en verspilling halveren. Voor de helft minder verspilling komt overeen volgens de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Het is van uiterst belang om minder voedselverspilling te hebben. Hiervoor zul je tal van aanpassingen nodig hebben. Daarnaast is er verbetering nodig in het transport van voedsel. 

Denk hierbij wat je nodig hebt aan transport direct na de oogst. En daarna de verwerking en verpakking. Om dit efficiënt en volgens de regels te laten lopen is veel samenwerking nodig. 

Wat is hiervoor nodig?

Opleiding voor de producenten. En voorlichting naar consumenten.


Dat was de schijf van 2050 in het kort.

Je zult het niet geloven. Ik heb het zo kort mogelijk gehouden. Daarbij heb ik getallen en grafieken niet meegenomen in dit artikel. Mits je hiervan nog meer wilt weten kijk dan naar het verslag van EAT wat ze gepubliceerd hebben. 

Ik zou het fijn vinden als je eens nadenkt over deze schijf van 2050. Wat vind je ervan? Is dit haalbaar in het jaar 2050? Wil je mee discussiëren. Laat dan een reactie achter.


Bron van dit artikel.
EAT forum.
Schijf van 2050.


Steun Go4animals

Vond je dit artikel de moeite waard? Laat dit blijken door een kleine vrijwillige bijdrage. Alvast bedankt hiervoor.

Bedrag


Als je dit bericht de moeite waard vind om te delen dan kan het dit met de onderstaande links.

Facebook

Twitter

Linkedin


TERUG NAAR DE ONDERWERPEN IN DUURZAAM VOEDSEL

Gepubliceerd inDUURZAAM VOEDSEL

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *